Lektioner

Jag har totalt 13 serier på min YouTube Kanal:

(Tryck på länken för att gå dit)

Ny kurs! Klicka här


1. Lär dig Svenska Snabbt

 1. Substantiv och bestämd formen.
 2. Pluralformen.
 3. Viktiga ord.
 4. Viktiga ord (del 2).
 5. Uttal.
 6. Pronomen (Subjekts-, objekts- och genitivformen)
 7. Oregelbundna substantiv.
 8. Adjektiv.
 9. Adjektiv (och olika former).
 10. Svåra Adjektiv.
 11. Adjektiv (Komparativ och superlativ).
 12. Datum, veckodagarna, tid och månaderna på svenska.
 13. Grundläggande kunskaper om Verb.
 14. Verb och presenssystemet.
 15. Huvudsatser.
 16. Bisatser.
 17. Huvudsatser med Bisatser tillsammans.
 18. Rumsadverbial.
 19. Tidsprepositioner.
 20. Tidsprepositioner (del 2).
 21. Studieteknik.
 22. Obestämda pronomen.
 23. Demonstrativa pronomen.
 24. Adverb (Adjektiv till adverb).
 25. Indirekta frågor.
 26. Sin, sitt, sina.
 27. Korta svar.
 28. Perfekt Particip.
 29. Perfekt Particip (del 2).
 30. Partikelverb.
 31. Deponensverb.
 32. Passivformen.
 33. Pluskvamperfekt (och Preteritumsystemet).
 34. Konditionalis.
 35. Prepositioner vid känslor.
 36. Tänker, tror och tycker.
 37. Vadsomhelst, närsomhelst…
 38. Ordföljd.
 39. Satsadverbial (del 2)
 40. Ordbildning.
 41. Idiom.
 42. Hjälpverb.
 43. Fasta Fraser.
 44. Transitiva och intransitiva verb.

2. Uppsatsskrivning

 1. Hur man skriver en uppsats. (Stycken, skiljetycken, tankekarta, m.m.).
 2. Att skriva ett brev (Informellt).
 3. Att skriva om en resa.
 4. Reflektionsskrivning.
 5. Reflektionsskrivning (del 2).
 6. Att skriva ett brev och berätta om en film.
 7. Viktiga och nyttiga ord för skrivning.
 8. Att skriva en insändare.
 9. Att skriva en insändare (del 2).
 10. Att skriva en insändare (del 3).
 11. Argumenterande text.
 12. Argumenterande text (del 2).
 13. Argumenterande text (del 3).
 14. Argumenterande text (del 4).
 15. Formellt brev
 16. Referat (Del 1)
 17. Referat (Del 2)
 18. Språkresa
 19. Att skriva en uppsats på arabiska och översätta den till svenska
 20. Nivåtest rapport
 21. Rapport om dig
 22. Faktatext
 23. Krönika
 24. Personligt Brev
 25. 2 Insändare
 26. Bokrecension
 27. Källhänvisningar och hur man refererar

3. Genomgång av prov för SFI C

 1. Del 1.
 2. Del 2.
 3. Del 3.

4. Genomgång av prov för SFI D.

 1. Del 1.
 2. Del 2.
 3. Del 3.

5. Studera viktiga ord

 1. Djur.
 2. Kläder.
 3. Färger.
 4. Platser.
 5. Bostadsföretag.
 6. Människor.
 7. Utbildning.
 8. Viktiga verb.
 9. Yrken.
 10. Adjektiv.
 11. Deponensverb.
 12. Adjektiv (del 2).

6. Genomgång av hela SFI

 1. Del 1.
 2. Del 2.
 3. Del 3.
 4. Del 4.
 5. Del 5.
 6. Del 6.
 7. Del 7.

7. Övriga ämnen

 1. Studieteknik och du (Med metoder).
 2. Studieteknik 2 (Ordkarta)
 3. Att lyssna bättre
 4. Skillnaden mellan Därför att, för, eftersom.. m.m.
 5. Relativa Pronomen
 6. Partikel Verb 1
 7. Partikel Verb 2
 8. Reflexiva Verb
 9. Ju, väl, alltså
 10. Adjektiv eller Adverb
 11. Övningar på prepositioner
 12. Hur jag lärde mig svenska
 13. I eller på
 14. Ordet “Så”
 15. Ordet “Då”
 16. Att jämföra på svenska
 17. Fasta Fraser 1
 18. Viktiga ord på Svenska
 19. Partikel Verb 3
 20. Att prata snabbare
 21. Övningar på prepositioner 2
 22. Hitta en plats/Beskriva vägar på svenska
 23. Presens Particip
 24. Att skriva CV

8. 100 Ord

 1. 100 Verb (SFI)
 2. 100 Verb (Grund)
 3. 100 Adjektiv (SFI)
 4. 50 Verb (SFI)
 5. Alla verb (SFI)
 6. 50 Nya ord för att kunna prata på svenska
 7. Ordlista för arbetslivet
 8. Yrken på svenska
 9. Alla verb (SFI)
 10. Alla verb (SFI – Verbgrupp 4)
 11. Alla motsatser på svenska
 12. 100 ord (Grund)
 13. 15 uttryck på svenska
 14. 50 Avancerade ord på svenska
 15. 50 enkla meningar på svenska
 16. 20 Uttryck på svenska
 17. 50 ord (Komvux)
 18. 15 Nya uttryck på svenska

9. Bortom det svenska språket

 1. Utbildning i Sverige
 2. Arbete i Sverige
 3. Att driva eget företag i Sverige (Intervju)
 4. Att lära sig svenska så snabbt som möjligt. Hur?
 5. Att lära sig engelska samtidigt

10. Viktiga partikelverb på svenska

 1. Sätta
 2. Hålla
 3. Lägga

11. Hörövningar

 1. Första lektionen
 2. Andra lektionen
 3. Tredje lektionen
 4. Fjärde lektionen
 5. Femte lektionen
 6. Sjätte lektionen

12. Pratövningar

 1. Första lektionen
 2. Andra lektionen
 3. Tredje lektionen
 4. Fjärde lektionen
 5. Femte lektionen
 6. Sjätte lektionen